ilkogretimvideo.com Videolarını izleyemiyorsanız tıklayınız.
Online Matematik Dersleri 2. Dönem ve Yaz Döneminde de devam edecektir. Kayıt için mür: 0507 215 26 58

4. SINIF | Yazılı Kategorisi / 4. Sınıf İnsan Hakları 2. Dönem 2. Yazılı (örnek 2) videosu

İbrahim HOCA'dan Evinizin Konforunda 3., 4. , 5. , 6., 7. ve 8. Sınıflara Matematikten Canlı Dersler.

Gerekli Tek Şey e-mail Adresin, Adın ve Soyadın

Haftada 4, Ayda 16 Saat Sadece 120 TL( Ödemeler Aylık Olarak Havale İle Yapılır. )

Kayıt ve Ders Zamanları İçin Ayrıntılı Bilgi: 0507 215 26 58

EVİNİZDEKİ ÖĞRETMEN

4. sınıf dvd sini satın almak için tıklayınız.
3120 kişi izledi.

4. Sınıf İnsan Hakları Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları ve Çözümleri

 

S-1)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen kelimeleri yerleştiriniz.

( HUKUK KURALLARI – VATAN –BİLİNÇLİ YURTTAŞ-AYRIMCILIK )

1-  Bir insana kültürü, dili, dini ya da ten rengi nedeniyle farklı davranmak ......................................tır.

2-  İnsanların üzerinde yaşadıkları toprak parçasına …………………………… denir.

3- ..........................................................sorumluluklarını etkili ve özenli bir şekilde yerine getirendir.

4- Yazılı ve uyulması zorunlu olan kurallara ………………………………………… denir

 

S-2)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “ D ” yanlış olanların başına “ Y ” yazınız.

 1- (      ) Sorunları şiddete başvurmadan uzlaşı ile çözmek gerekir.

 2- (      ) Yazılı kurallara uymadığımızda yasalar tarafından cezalandırılabiliriz.

 3- (      ) Yaşama hakkı en temel haktır. Yaşama hakkı olmadan diğer haklar kullanılamaz.

 4- (      ) Toplumsal düzeni sağlayan ahlak, görgü, örf ve adetler gibi kurallar yazılı kurallardır.

 

S-3) Aşağıda numaralandırılmış olarak verilen kavramlarla karşılarındaki açıklamaları eşleştiriniz.

 


S-4)“Oyun oynamak benim................’ım , oyun oynarken başkalarına ve çevreye  zarar vermemek

benim ....................................’dur.” cümlesindeki boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?

A) Grup-Hakkım           

B) Grup-Rolüm              

C) Hak-Sorumluluğum              

D) Rol-Hakkım

 

S-5) Aşağıdakilerden hangisi ilkokula giden bir öğrenci olarak sahip olduğunuz haklardan biri değildir?

A) Oyun oynama hakkı.                                           

B) Büyüklerimizle seyahat etme hakkı.

C) Bir işte çalışma hakkı.                                         

D) Eğitim alma hakkı.

 

S-6)Ömer’in söylediği cümle bizim hangi temel hakkımız ile ilgilidir?

A) Seyahat Hakkı                                       

B) Yaşama Hakkı

C) Eğitim Hakkı        

D) Dini İnancını Yaşama Hakkı

 

“ İnsanların düşüncelerine saygılı olmalıyız. Düşüncelerine katılmasak bile, düşüncelerinden dolayı onları yargılamamalıyız. Kendi düşüncelerimizi de düzgün bir biçimde ifade etmeliyiz.’

S-7)Yukarıda paragrafa göre, aşağıdaki düşüncelerden hangisine yanlıştır?

A) Kendimizi düzgün ifade edebilmeliyiz.               

B) Başkalarının görüşlerine saygılı olmalıyız.

C) Kendi düşüncemizi zorla kabul ettirmeliyiz.       

D) İnsanları düşüncelerinden dolayı yargılamamalıyız.

 

S-8) Aşağıdakilerden  hangisi  hak  değildir?

A) Öğretmenin verdiği çalışmaları zamanında yapmak.                  

B) Zil çaldığında teneffüse  çıkmak.

C) Hastalanınca hastaneye gitmek.                                                      

D) Eğitim görmek.

 

S-9)Ortak Kullanım Alanları  düşünüldüğünde verilenlerden hangisi söylenemez?

A)Ortak kullanım alanlarını kullanırken dikkatli ve düzenli olmaya gerek yoktur                                                   B)Ortak kullanım alanlarını elimizden geldiğince geliştirmeliyiz                                                                                    C)Ortak kullanım alanlarını hepimiz düzenli ve temiz kullanmalıyız                                                                                        D)Ortak kullanım alanları bütün insanların eşit şekilde kullanabildiği alanları kapsar

 

S-10)Aşağıdakilerden hangisi kendi koyduğumuz kurallara örnek verilebilir?

A) Hiç kimse, kimseye vuramaz ve eziyet yapamaz          

B) Koridorlarda koşmak yasaktır.

C) Araçlar kırmızı ışık yanınca durmak zorundadır.          

D) Uyumadan önce dişlerimi fırçalamak zorundayım

 

S-11) Kâbe’nin inşaatı bitmiş, sıra Hacer’ül Esved taşının yerleştirilmesine gelmişti. Kabile temsilcileri bu taşı kimin yerleştireceği konusunda anlaşmazlık yaşıyorlardı. Hz.Muhammed’e (s.a.v) danıştılar. O da bir örtüyü yere serdi. Hacer’ül Esved’i örtünün ortasına yerleştirdi. Kabile temsilcilerinin örtüyü tutmalarını istedi. Böylece, mübarek taşı yerine koyma onuru bütün kabilelere ait olmuştu.  Bu olayda, Hz Muhammed (s.a.v) ne yapmıştır?

A)Hoşgörülü davranmıştır.      

B)Anlaşma sağlamıştır.    

C)Empati kurmuştur.   

D) Sorunu görmezden gelmiştir.

 

S-12)Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı ortamında yapılması gereken davranışlardandır?

A) Birbirimizi suçlamak                                

B) Birbirimizi sabırla dinlemek

C) Birbirimize sesimizi yükseltmek              

D) Birbirimizin sözünü kesmek

 

S-13) “ Bazı kuralları devlet, bazı kuralları ailemiz, bazı kuralları öğretmenimiz ve bazı kuralları da biz çocuklar koyarız.”  Aşağıdaki kurallardan hangisini çocuklar belirlemiş olabilir?

A) 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı oy kullanır.               

B) Saklambaç oynarken 25’e kadar yüksek sesle saymalıyız.

C) Odanızı sürekli temiz ve düzenli kullanmalısınız.               

D) Sınıfta söz hakkı almadan konuşmamalısınız.

 

S-14) Hangisi devletin vatandaşa karşı yerine getirmesi gereken görevlerden biri değildir?
A) Bireylerin güvenliğini sağlamak                        

C) Yasalar önünde eşitliği sağlamak
B) Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak               

D) Küsleri ve dargınları barıştırmak.

 

S-15)Aşağıdaki kurallardan hangisi devlet tarafından konulmuş kurallardan biri değildir?

A) Kımızı ışıkta geçen araca para cezası kesilir.        

B) Hiç kimse bir diğerin canına ve malına kast edemez.

C) Bayramlarda büyükler, küçüklere harçlık verir    

D) Kapalı alanlarda sigara içenlere para cezası verilir.

 

S-16) “Birbirinden farklı insanların aynı yerde yaşamasını sağlayan onları birbirine bağlayan ve yaşadıkları yerleri yurt yapan sahip oldukları ortak …………..dür.”

Verilen bilgide boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılırsa cümle doğru olur?

A) Adaleti            

B) Kültürü   

C) Örfü                

D) Geleneği

 

S-17) "Bir elin nesi var iki elin sesi var" atasözüyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çalışmanın önemi                                   

B) İş birliğinin dayanışmanın önemi
C) Sorumluluk almak gerektiği                   

D) Tek kişinin başarılı olduğu

 

S-18) "Sınıfta bir aile gibiyiz" ifadesindeki "aile " benzetmesi ile ne demek istenmiş olabilir? 

A) Sınıftaki sevgi, saygı, birlik ve beraberlik                        

B) Sınıftaki öğrenci sayısının fazlalığı
C) Sınıftaki tüm öğrencilerin çok başarılı oldukları               

D) Arkadaşlarımızla aynı sırada oturmamız

 

S-19) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bütün insanların yaşama hakkı vardır.         

B) Hiç kimse sınırsız hak ve özgürlüğe sahip değildir

C) İnsanlar diğer canlılara zarar verebilir.         

D) Hem yazılı

 

S-20) Aşağıdakilerden hangisi barışçıl ve hukuki sorun çözme yöntemlerinden biri değildir?

A) Mahkemelere başvurmak.                                    

B) Dilekçe hakkını kullanmak.

C) Rehin almak ve tehdit etmek.                             

D) Tüketici Koruma Derneği’ne başvurmak.

 

S-21) Arkadaşına sinirlenen Tolga bir anlık öfke ile  arkadaşını itip yere düşürmüş, bacağının incinmesine sebep olmuştur.  Tolga, arkadaşının hangi hakkına müdahale etmiştir?

 A)Eğitim hakkına          

B)Beslenme hakkına         

C)Kişi dokunulmazlığı        

D) Düşünce özgürlüğü

 

S-22)Aşağıdakilerden hangisi kendi koyduğumuz kurallara örnek verilebilir?

A) Hiç kimse, kimseye vuramaz ve eziyet yapamaz         

B) Koridorlarda koşmak yasaktır.

C) Araçlar kırmızı ışık yanınca durmak zorundadır.         

D) Uyumadan önce dişlerimi fırçalamak zorundayım

 

S-23) Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözümünde kullanılacak etkili bir yöntem değildir?

A)Uzlaşmaya açık olmak.   

B)Hoşgörülü davranmak.      

C)Empati kurmak.      

D)Tartışarak çözmek

 

S-24) Kurallar olmazsa aşağıdaki verilenlerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez?

A)Toplumda kargaşa oluşur                                                   

B) Haklarımız çiğnenir                                                             

C)Adalet ve eşitlik daha kolay sağlanır                                 

D)Yaşamak daha zor bir hale gelir.

 

S-25)Aşağıdakilerden hangisi barışçıl ve hukuki sorun çözme yöntemlerinden biri değildir?

A) Mahkemelere başvurmak                      

B) Dilekçe hakkını kullanmak

C) Kavga etmek ya da tehdit etmek           

D) Kamuoyu oluşturmak 

Yukarıdaki soruların çözümlerini video içinden seyredebilirsiniz...
 

4. Sınıf İnsan Hakları 2. Dönem 2. Yazılı (örnek 2)

MİSAFİR OLARAK YORUM YAZ

Ilkogretimvideo.com üye olarak yorum yazmak için üye girişi yapınız eğer henüz üye değilseniz şimdi üye olmak için tıklayınız.

YORUMLAR Toplam 0 yorum bulunmaktadır.