ilkogretimvideo.com Videolarını izleyemiyorsanız tıklayınız.
Online Matematik Dersleri 2. Dönem ve Yaz Döneminde de devam edecektir. Kayıt için mür: 0507 215 26 58

4. SINIF | Yazılı Kategorisi / 4. Sınıf İnsan Hakları 2. Dönem 2. Yazılı (örnek 5) videosu

İbrahim HOCA'dan Evinizin Konforunda 3., 4. , 5. , 6., 7. ve 8. Sınıflara Matematikten Canlı Dersler.

Gerekli Tek Şey e-mail Adresin, Adın ve Soyadın

Haftada 4, Ayda 16 Saat Sadece 120 TL( Ödemeler Aylık Olarak Havale İle Yapılır. )

Kayıt ve Ders Zamanları İçin Ayrıntılı Bilgi: 0507 215 26 58

EVİNİZDEKİ ÖĞRETMEN

4. sınıf dvd sini satın almak için tıklayınız.
3846 kişi izledi.
4. Sınıf İnsan Hakları Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları ve Çözümleri

 

 

A)  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.(20 puan)

 

….…...Hak ve özgürlükler yasalarla güvence altına alınmıştır.

………Birlikte yaşayan insanların birbirlerine karşı sorumlulukları yoktur

………Demokratik bir toplumun üyeleri şiddetten uzak, barış içinde yaşamalıdır.

………Sivil toplum kuruluşlarına katılmak her yurttaş için zorunluluktur.

………Birlikte yaşarken farklı fikirlere saygı duymalıyız.

………Toplumsal yaşamda düzenin sağlanması için kurallar gereklidir.

……....Uzlaşı sürecinde karşımızdaki insanın görüşünü almaya gerek yoktur.

……....Anlaşmazlıklar yaşadığımızda yalnızca kendi hakkımızı gözetmeliyiz.

……....Diğer insanlarla yaşadığımız sorunları uzlaşarak çözmeliyiz.

……....Toplumsal düzeni sağlayan ahlak, görgü, örf ve adetler gibi kurallar yazılı kurallardır.

 

B)  Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.(20 puan)

 

-yasalarla                      -eşitlik                      -değişim                       -hak

-haksızlıklar                -konuşarak                -yazılı olmayan                    -yurt

-saygı                        -düşüncelerini

 

İnsanların yasa karşısında aynı hak ve özgürlüklere sahip olmasına ……………………….………….. denir.

Bir toplumda adalet ve eşitlik olmadığında …………………………...…………… ortaya çıkar.

Bir anlaşmazlık durumunda sorunları  ………………………………….……….. çözüme ulaştırabiliriz.

Bir büyüğümüze yerimizi vermek, elini öpmek……………………….…………………kurallardandır.

Demokrasi ve insan haklarının temel ilkelerinden biri de farklılıklara …………………………  göstermektir.

Bireyin devlete,devletin de bireye karşı görev ve sorumlulukları………………………………belirlenmiştir..

Uzlaşı sürecinde öncelikle herkesin…………………………………………. açıklamasına izin verilmelidir.

................................................................ insanların üzerinde yaşadıkları toprak parçasıdır.

Kurallar bir toplumda zaman içinde………………………………..…………………gösterebilir.

Kanunların bize verdiği ve kullanabileceğimiz yetkilere ………………………..denir.

 

1) Aşağıdakilerden hangisi topluma katkı sağlamaz?

A) Uzlaşıcı olmak                

B) Yasalara uymak          

C) Hoşgörülü olmak               

D) Ayrımcılık yapmak

           

2) Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir toplumun üyelerinden beklenenlerden değildir?

A) Şiddetten uzaktırlar.     

B) Barış içinde yaşarlar.      

C) Bencildirler.       

D) Birbirine karşı saygılıdırlar.

 

3)Aşağıdakilerden hangisi yurttaşın devlette karşı sorumluluklarındandır?

A) Adaleti sağlamak              

B) Seyahat etmek                

C) Vergi vermek               

D) Güvenliği sağlamak

 

4) Aşağıda belirtilen sorumluluklardan hangisi çocuklara ait olabilir?

A) Evden ayrılırken haber verme  

B) Askere gitme      

C) Para kazanmak için çalışma        

D) Oy kullanma 

 

5)Aşağıdakilerden hangisi insanların dayanışma içinde olabilecek etkenlerden biri değildir?

A) Sevgi                                

B) Saygı                                    

C) Kavga                                    

D) Hoşgörü

 

6)Aşağıdakilerden hangisi devletin temel görevlerinden biri değildir?

A) Toplumun huzur ve güvenini sağlamak                                     

B) Ülkeyi korumaya çalışmak     

C) Hak ve hürriyetleri güvence altına almak                                   

D) Haberleşme özgürlüğünü engellemek

 

7)“Zeynep altı yaşında okula başladı.” Zeynep hangi hakkını kullanmaya başlamıştır?

A) Arkadaş hakkı                      

B) Mülkiyet hakkı                      

C) Eğitim hakkı              

D) Yaşama hakkı

    

8) Aşağıdakilerden hangisi barışçıl ve hukuki sorun çözme yöntemlerinden biri değildir?

A) Mahkemelere başvurmak.                                                      

B) Dilekçe hakkını kullanmak.

C) Rehin almak ve tehdit etmek.                                                 

D) Tüketici Koruma Derneği’ne başvurmak.

 

9) Farklılıklara saygılı olmayı gerektiren en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cimri olmak                    

B) Tembel olmak                   

C) Kıskanç olmak               

D) Hoşgörülü olmak

 

10) Demokratik bir ortamda sorunlar nasıl çözülür?                                                                             

A) Güçlü olanın her dediği yerine getirilir.                                 

B) Uzlaşıya dönük bir şekilde çözülmelidir.

C) Şiddetle ve gerekirse zorla çözülür.                                        

D) Herkes kendi kafasına göre çözüm bulur.

 

 11) Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden biri değildir?

A) Hoşgörü                          

B) Kıskançlık                              

C) Sevgi                            

D) Yardımseverlik

 

12) Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözümünde kullanılacak etkili bir yöntem değildir?

A) Uzlaşmaya açık olmak                                                                               

B) Hoşgörülü davranmak   

C) Yardımsever olmak                                                                                     

D) Sorunu görmezden gelmek

 

13) İnsanın en önemli ve en temel hakkı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitim hakkı                     

B) Sağlık hakkı                      

C) Dilekçe hakkı                       

D) Yaşama hakkı

 

14) Bir yerde demokrasi ve insan haklarından bahsediliyorsa orada neyin olması gerekir?

A) Ekonomik ve siyasi güç          

B) Aile içi şiddet           

C) Eşitlik ve adalet                

D) Belediyenin olması

 

15)Aşağıdakilerden hangisi adaletin sağlanmadığı bir yerde ortaya çıkan durumlardan biri değildir?

A) Eşitsizlik                   

B) Kavga                                 

C) Anlaşmazlık                                

D) Güven

 

16)Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları arasında yer almaz?

A) Her çocuğun eğitim görme hakkı vardır.      

B) Çocuklar dinlenme ve oyun oynama haklarına sahiptirler.

C) Her çocuk zor işlerde zorla çalıştırılabilir.    

D) Her çocuk bir isim alma ve vatandaşlık hakkına sahiptir.

 

17) “Sınıfta aynı düşüncede olmasak bile, herkes istediğini söylemekte serbesttir” böyle düşünen biri neyi savunuyordur?

A) Basın özgürlüğü         

B) Düşünce özgürlüğü             

C) Eğitim hakkı           

D) Din ve vicdan özgürlüğü

 

18) Hapşırırken ağzın kapanması hangi kurala örnektir?

 A) Görgü kuralı                    

B) Hukuk kuralı                          

C) Dini kural                

D) Trafik kuralları

 

19) Aile içinde tüm işleri annenin yapması nasıl karşılanır?

A) Adil değildir.             

B) Adildir.              

C) Annenin görevidir.                   

D) Ev işini en iyi anne bilir.

 

20) “İnsanların düşüncelerine saygılı olmalıyız. Düşüncelere katılmasak bile, insanları düşüncelerinden dolayı yargılamamalıyız. Kendi düşüncelerimizi de düzgün bir biçimde ifade etmeliyiz.”

Yukarıdaki paragrafta, aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Kendi düşüncelerimizi zorla kabul ettirmek.                             

B) Başkalarının görüşlerine saygılı olmak.

C) Kendimizi düzgün ifade edebilmek.                                           

D) İnsanları yargılamamak.
Yukarıdaki yazılının çözümlerini video içinden seyredebilirsiniz...

4. Sınıf İnsan Hakları 2. Dönem 2. Yazılı (örnek 5)

MİSAFİR OLARAK YORUM YAZ

Ilkogretimvideo.com üye olarak yorum yazmak için üye girişi yapınız eğer henüz üye değilseniz şimdi üye olmak için tıklayınız.

YORUMLAR Toplam 0 yorum bulunmaktadır.